تحصیل در مدارس کانادا شامل آموزش ابتدایی و متوسطه می‌شود. ساختار نظام آموزشی برای تحصیل در مدارس کانادا به شرح زیر است:

  1. آموزش ابتدایی (Primary Education): معمولاً از مهدکودک (۴-۵ سالگی) شروع می‌شود و بر اساس استان مورد نظر تا کلاس ۶ یا ۸ (سنین ۱۱-۱۳) ادامه می‌یابد.
  2. آموزش متوسطه (Secondary Education): پس از آموزش ابتدایی از کلاس ۷ یا ۹ تا کلاس ۱۲ (سنین ۱۴-۱۸) ادامه دارد.